ПРИЕМНА: 0883 23 23 83, 0883 75 75 57

ПЪТНА ПОМОЩ ЗА РАЙОНА НА СОФИЯ

 Репатриране на пострадали автомобили от ПТП до автосервиз А+ Експерт Център.

 

ДОВЕРЕН СЕРВИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ